top of page
  • תמונת הסופר/תקו הגמר

תורת התמחור בענף הבניין


לפי השמאי בדוח אפס, מ"ר עולה 4000 ₪, והקבלן מדבר על 5000 ₪.

מכפלת המספרים האלה במספרים שמופיעים בגרמושקה נותנת מספר אחד, בהצעות המחיר של הקבלנים מתקבל מספר אחר.

שני מהנדסים ותיקים ומנוסים מתווכחים שעתיים כמה זה יוצא ומי צודק.

אני כבר 20 שנה בענף הבניין ומתוכן 7 שנים עוזר לקבלני שלד ומפתח לקבל עבודות אצל מזמיני עבודה איכותיים. סגרתי כבר עשרות פרויקטים לקבלנים והבנתי כמה דברים:

1. כל בניין הוא אב טיפוס. אין שני בניינים זהים.

2. קבלן הוא אדם שממיר תשלום יומיות לפועלים לתפוקה שנמדדת במ"ר.

3. סדר וניקיון באתר מביא לתפוקה גבוהה.

4. תוכניות מעודכנות מראש שלא משנים אותן כל הזמן תורמות לתפוקה גבוהה.

5. נגישות בעיתית מייצרת קצב נמוך ותפוקה נמוכה.

6. שטח התארגנות קטן מקשה על התקדמות מהירה.

7. קבלן שלא מקבל כסף בזמן עובד עם מוטיבציה נמוכה יותר.

8. מפקח שמפחד לקבל החלטות עוצר את העבודה.

הטנגו הזה יכול להצליח רק בשיתוף פעולה בן היזם לקבלן.

תכניס את כל אלה למשוואה ותקבל סלט.

פלא שעם כל כך הרבה משתנים אנחנו שומעים כל הזמן על קבלנים בצרות?

אני מחפש עבור הקבלנים שאני עובד איתם יזמים שמבינים את העבודה, ומבינים ששיתוף פעולה עם הקבלן חיוני לשני הצדדים כדיי לסיים את הפרויקט מהר יותר וטוב יותר.

Comments


bottom of page